Felsefe Atölyesi

Antik çağ filozofları Anaximenes, Pythagoras, Empedokles, Heraklaitos, Socrates, Platon, Aristoteles gibi filozofların yanı sıra, çağdaş felsefe tarihinin önemli filozofları İmmanuel Kant, Decartes, J. Locke, Hegel, F. Nietzche, Karl Marks, Sigmund Freud’un eserlerinin ve düşüncelerinin tartışıldığı bir atölyedir. Felsefe atölyesinde düşünce tarihinin başlıca öncü filozoflarının tamamının görüşlerinin incelenmesi ve ayrıca tarih boyunca kadın filozoflar üstüne bir kaynak çalışmanın ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır.