Atölyeler

Edebiyat Atölyesi

Edebiyat atölyesinde kadınlar olarak Türkiye ve dünya edebiyatının önemli yazarlarını inceliyor, eserlerini tartışıyor, bazılarını atölyemize davet ederek söyleşiyoruz. Bugüne değin kitapları okunan, söyleşi yapılan, eserleri incelenen yazarlar: Murathan Mungan, Yasar Kemal, Necip Mahfuz, Sabahattin Ali (Tüm eserleri), Gioconda Belli, Ayse Kulin, Ahmet Aziz Triumvira Orhan Pamuk, Feyza Hepçilingirler, Mehmet Uzun, Pınar Kür, Amin Maalouf, Ayla Kutlu, Hikmet Alıcı, Vedat Türkali…

Sinema Atölyesi

Türkiye ve dünya sinemasının başlıca önemli filmlerinin topluca izlenerek tartışıldığı atölyemizde, vizyondaki filmler de takip edilmektedir. Kadın karakterlerin özellikle tartışıldığı ve kadın yönetmenlerin filmlerine öncelikle ilginin gösterildiği atölyede, önemli yönetmenlerin sinema anlayışında “kadın sorunu” nun nasıl bir yer tuttuğu da incelenmektedir. Atölyemizde sinema yapmak, senaryo yazmak, film çekmek isteyen kadınlara da dayanışmacı bir ruhla olanak sunulmaktadır.

Felsefe Atölyesi

Antik çağ fiozofları Anaximenes, Pythagoras, Empedokles, Heraklaitos, Socrates, Platon, Aristoteles gibi filozofların yanı sıra, çağdaş felsefe tarihinin önemli filozofları İmmanuel Kant, Decartes, J. Locke, Hegel, F. Nietzche, Karl Marks, Sigmund Freud’un eserlerinin ve düşüncelerinin tartışıldığı bir atölyedir. Felsefe atölyesinde düşünce tarihinin başlıca öncü filozoflarının tamamının görüşlerinin incelenmesi ve ayrıca tarih boyunca kadın filozoflar üstüne bir kaynak çalışmanın ortaya çıkartılması amaçlanmaktadır.

Tarih Atölyesi

Bu atölyede kadın perspektifiyle tarih tartışmaları yapılmaktadır. Özellikle Türkiye’nin yakın ve uzak siyasal ve toplumsal tarihine yönelik okumalar yapıyoruz. Bununla birlikte toplumlar tarihi ve antropoloji de yakından ilgilendiğimiz alanlardır. Tarihi eleştirel ve alternatif bir yorumla kavramaya dönük geniş çerçeveli bir kaynakça oluşturmak, erkek egemen bakış açısının tarih alanındaki yansımalarına karşı mücadele yürütmek istiyoruz.

Anne Çocuk İletişimi

Frida kadın Akademisi, anne – çocuk ilişkilerini özellikle önemsiyor ve bu konuda çalışmalar yürütüyor. Akademide bulunan eğitimci kadınların öncülüğünde başlayan ve belirli bir pedagojik yaklaşımı gözeten bu çalışmalarla annelerin evde, okulda, gülük hayatın değişik alanlarında çocuklarıyla daha mutlu ve sağlıklı bir ilişki kurmalarını gözetiyoruz. .Çocuklarla çağdaş drama, kadınlarla anne – çocuk iletişim seminerleri, anne ve çocuklarla resim atölyesi, bu kapsamdaki çalışmalarımızdan bazıları…